Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT)

Remedial Teaching is het geven van specialistische hulp bij hardnekkige leerproblemen en bij leerachterstanden. Remedial Teaching kan ook worden ingezet om leerachterstanden te voorkomen (pre-teaching).

De Remedial Teacher probeert door middel van een intakegesprek met ouders, toetsen en/of observaties en een gesprek met de leerkracht een beeld te krijgen van de leerling en te ontdekken waar het probleem zit. Zo kan de RT-er gericht met uw kind aan het werk gaan.

Remedial Teaching in het kort:

  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • planmatig werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem te kunnen omgaan
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT-er er niet bij is
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenenlezen_jongentje

RT-Praktijk Lezen Met Sprongen geeft remedial teaching aan kinderen van het basisonderwijs.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding en bijles.
Bij huiswerkbegeleiding ligt het accent op het plannen en ordenen van huiswerk.

error: Content is protected !!