Wie ben ik

Pasfoto

 

Mijn naam is Lida Haaksema en ik ben al 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs.

Na het afronden van de Pabo heb ik in 2008 mijn diploma Remedial Teacher gehaald. In 2012 heb ik mijn diploma Taal- Coördinator gehaald. Sinds maart 2015 ben ik gecertificeerd coach beelddenken. Ik begeleid kinderen die in  beelden denken volgens de methode “ik leer anders”. Daarnaast heb ik enkele verdiepingscursussen op het gebied van taal/spelling, rekenen (Met Sprongen Vooruit) en sociale vaardigheden (Kanjertraining) gevolgd.

Het begeleiden en hulp op maat geven aan kinderen met leerproblemen heeft mij altijd al bezig gehouden. Door de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, worden steeds meer kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs minder of helemaal niet geholpen. Helaas wordt er ook nog eens bezuinigd op extra hulp. Er is steeds meer behoefte aan individuele begeleiding bij leerproblemen. Dit was voor mij een reden om een eigen praktijk te beginnen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen succeservaringen op doen en onmiddellijk feedback krijgen. Zodat uw kind weer voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgt. Leren moet weer leuk worden voor uw kind.

error: Content is protected !!