Werkwijze

Ik bied individuele hulp aan leerlingen met lees-,spelling en /of rekenproblemen. Dit houdt in dat ik in principe met één kind tegelijk werk en, als dit mogelijk is, met twee kinderen tegelijk.

Ieder kind is uniek met eigen gaven en talenten. Dit houdt in dat elk kind ook anders leert. Ik ga uit van de onderwijsbehoefte van het kind en zoek aansluiting bij zijn of haar belevingswereld. Samen met uw kind kijken we wat goed gaat zodat we vandaaruit verder kunnen werken. Zo groeit het zelfvertrouwen en de motivatie om te leren. Leren wordt weer leuk.

Kennismakingsgesprek/intake.
Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. In dit gesprek krijg ik een beeld van de problematiek en de hulpvraag. Het is prettig als u informatie zoals toets gegevens, onderzoeksverslagen, rapporten e.d. meeneemt. Ook vraag ik u toestemming om contact op te nemen met de school van uw kind. Ik zal de school vragen om gegevens over uw kind aan te leveren om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen.

Onderzoek
Soms is het nodig om nog enkele toetsen af te nemen met uw kind die te maken hebben met het leerprobleem. Wat vindt uw kind moeilijk en waar loopt hij of zij tegenaan. Ook zal ik een gesprek hebben met uw kind om een volledig beeld te krijgen.

Handelingsplan
Naar aanleiding van alle informatie stel ik een handelingsplan op met meetbare doelen.

Begeleiding/evaluatie
De begeleidingsperiode is 12 weken. De RT wordt 1x per week gegeven. Na 3 maanden vindt er een evaluatie plaats met de ouders en /of kind. Indien nodig wordt in overleg het handelingsplan aangepast en voortgezet. In een schrift dat mee naar huis gaat wordt bijgehouden waaraan is gewerkt en wat het huiswerk is.

BEELD DENKEN

Is mijn kind een beelddenker?
Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één à twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te komen, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit… waar zit het probleem?

Door de nog grote onbekendheid met het begrip beeld denken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen. Beelddenkers denken veelal in beelden en zoeken achteraf hier woorden bij. Beelddenkers hebben onder andere moeite met automatiseren en klokkijken.

Daardoor wordt er een beelddenker weleens verward met een dyslectici. Een beelddenker denkt anders en gebruikt dus een andere leerstrategie. Beelddenkers zijn zich er vaak niet van bewust dat ze in beelden denken en worden ook door de omgeving niet altijd begrepen.

Beeld denken: Ik leer anders
Denk aan het woord stoel. Wat zie je?
Hoor je de letters S-T-O-E-L (auditief digitaal)
of zie je een plaatje van een stoel? (visueel).

stoel

Wat betekent dat?
De kinderen die hun denkpatroon meer in beelden hebben, kunnen soms wat moeite hebben om lesstof te vertalen naar woordbeelden die wel binnen hun informatiesysteem passen. Ze hebben veel problemen met automatiseren van rekenen en de tafels leren.

Bij spelling blijven ze woorden schrijven zoals ze die horen en passen de spellingsregels niet of nauwelijks toe. Op leesgebied zie je kinderen die hardnekkig blijven spellen en maar moeizaam vooruit gaan. Daar krijgen ze nu extra hulp bij. Dit gebeurt met de speciale training: Ik leer anders.

In mijn praktijk begeleid ik leerlingen (beelddenkers) om zich een goede leerstrategie eigen te maken. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leert een kind zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen het informatiesysteem past. Kijk voor meer informatie : www.ikleeranders.nl

De training bestaat uit 4 sessies van een uur en is inclusief werkboek. Soms zijn er meer sessies nodig om alle basistechnieken te doorlopen. Zodra de training is doorlopen, heb je genoeg handvatten om verder aan de slag te gaan met je kind.

Zie tarieven

error: Content is protected !!